Přejít na hlavní obsah

Aktuality

design

Aktuality – právní novinky z oblasti zakládání a prodeje společností

SRO se základním kapitálem 1 Kč

Nová právní úprava, účinná od 1. 1. 2014, nově umožňuje založit společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 1 Kč. Na jednu stranu je to zjednodušení celého procesu zakládání, na druhou stranu je to komplikace, protože se společnost ihned po založení dostane účetně do minusu. Jakmile má s.r.o. se základním kapitálem 1 Kč nějaké výdaje (a ty má ihned při založení – notář, kolky, poplatek živnostenskému úřadu), tak vše musí hradit například z půjčky od společníků, či jiným účetním trikem, protože jinak by byla ihned v insolvenci.

Zjednodušení je to navíc pouze z hlediska finančního - zakladatel takového s.r.o. nepotřebuje oněch 200.000 Kč jako dříve, ale stačí mu 1 Kč. Z administrativního hlediska je pořád vše stejné - zakladatel stále musí do banky, kde složí na speciální účet 1 Kč, banka mu vydá potvrzení, že tuto částku skutečně složil, a toto potvrzení následně zakladatel předkládá na obchodní soud.

Naše společnost tak doporučuje i nadále zakládat nebo kupovat společnosti s ručením omezeným, které mají základní kapitál 200.000 Kč. U ready-made společnosti navíc klient splácení základního kapitálu vůbec řešit nemusí, ten je vždy 100% splacen, a tak je jednodušší a bezpečnější si pořídit s.r.o., které má vyšší základní kapitál než 1 Kč. Rozhodnutí je ale vždy na klientovi - naše společnost chce vyhovět všem, a tak nabízíme k prodeji jak s.r.o. se základním kapitálem 200.000 Kč, tak nově i s.r.o. se základním kapitál 1 Kč.

Povinnost AS a SE vést vlastní webové stránky

Od 1. 1. 2014 mají všechny akciové společnosti i evropské společnosti povinnost vést vlastní webové stránky. Zde musí uveřejnit základní údaje z obchodního rejstříku, ale také řadu dalších údajů – například kontakty na danou společnost, pozvánky na valné hromady, či další údaje vyplývající ze zákona o obchodních korporacích.

Konkrétní webové stránky musí být uvedeny ve stanovách již při zakládání akciové či evropské společnosti. To může působit určité potíže, protože ne každý kdo zakládá a.s. či SE ví již při zakládání, jaké budou konkrétní webové stránky jeho společnosti. Pro takové klienty nabízíme službu „správa webu“, kdy klientovi zřídíme webové stránky jeho a.s. či SE, a tak klient již před založením a.s. či SE ví, jaké budou webové stránky jeho společnosti.

Všechny námi nabízené ready-made a.s. či SE již webové stránky zřízeny mají. Klient, který si od nás a.s. či SE zakoupí, si pak může zřídit vlastní webové stránky, nebo využít naší služby „správa webu“ a používat i nadále stránky, které byly námi vytvořeny – správa námi vytvořených webových stránek stojí 5.000 Kč na rok.

Akcie na majitele a jejich zrušení

Již od 1. 7. 2013 nelze zakládat akciové společnosti s akciemi na majitele. 1. 1. 2014 navíc došlo k automatické přeměně všech akcií na majitele na akcie na jméno. Pouze pokud byly akcie na majitele do 31. 12. 2013 zaknihovány, zůstala jejich forma i po 1. 1. 2014. Nyní tedy a.s. a SE mají buď akcie na jméno, nebo zaknihované akcie na majitele. Do 30. 6. 2014 pak mají a.s. a SE povinnost upravit svoje stanovy tak, aby odpovídaly formě jejich akcií, a aby byly v souladu s platnou právní úpravou.

I nadále pak platí, že pokud má a.s. či SE více akcionářů, tak se akcionáři nezapisují do obchodního rejstříku. Forma akcií tedy nehraje roli. I když má a.s. či SE akcie na jméno, tak nemusí být akcionáři zapsání v obchodním rejstříku.

Pokud se chcete ukrýt úplně, tak aby nebylo vůbec možné dohledat majitele společnosti, pak je třeba vše řešit přes offshore společnost. Více informací o takové vlastnické struktuře Vám rádi sdělíme osobně či přes e-mail.

Do orgánů akciové společnosti stačí nyní pouze 2 osoby

Do konce loňského roku platilo, že akciová společnost musí mít vždy minimálně 1 nebo 3 členy představenstva (podle počtu akcionářů) a 3 členy dozorčí rady. Nově stačí, když má a.s. 1 člena představenstva (bez ohledu na počet akcionářů) a 1 člena dozorčí rady.

U a.s. (stejně jako u SE, kde to bylo možné již dříve) je možné si vybrat mezi tzv. monistickým nebo dualistickým modelem. Monistický model znamená, že v a.s. či SE existuje pouze správní rada, a ředitel společnosti. Správní rada musí mít vždy minimálně 3 osoby. Dualistický model pak umožňuje mít jak představenstvo, tak dozorčí radu – a v každém z těchto orgánů stačí mít pouze 1 osobu. Z hlediska personální náročnosti je tedy jednodušší dualistický model, kdy stačí do orgánů pouze 2 osoby.

Řetězení společností již není zakázáno

SRO, které má pouze 1 společníka, nemůže vlastnit další s.r.o. Tento tzv. zákaz řetězení společností od 1. 1. 2014 již neplatí. Toto ustanovení se složitě obcházelo tím, že se část společnosti musela psát na další osoby, aby taková společnost pak mohla vlastnit další společnosti. To již dnes není nutné, a s.r.o. s 1 společníkem může bez obav být jediným společníkem dalšího s.r.o.

Povinnost společností sladit zakladatelské dokumenty s platnou právní úpravou

Všechny již existující společnosti (s.r.o., a.s., SE) mají povinnost do konce června 2014 sladit své zakladatelské dokumenty s platnou právní úpravou. Společnosti založené před 1. 1. 2014 jsou založeny na základě dnes již neplatných zákonů a musí tak sladit svoje zakladatelské dokumenty s novým Občanským zákoníkem a dalšími zákony.

Zápis společností do obchodního rejstříku budou provádět přímo notáři

Právní úprava nově počítá s tím, že zápis společností do obchodního rejstříku budou moci provádět přímo notáři. Nově by se tedy nemusel návrh na zápis společnosti podávat na obchodní soud, ale vše by zapsal přímo notář. Zatím ale neexistuje příslušný software pro notáře a také příslušné prováděcí předpisy. Během roku 2014, nejdříve ale v létě, by vše mohlo začít fungovat.

Chyby a nedostatky současné právní úpravy

Nová právní úprava účinná od 1. 1. 2014 má bohužel celou řadu nedostatků. Doufejme, že budou brzy odstraněny, protože působí nemalé komplikace.

Problematické je například ustanovení Občanského zákoníku, které stanovuje, že plná moc musí být sepsána stejnou formou, jako je právní úkon, který má být na jejím základě učiněn. To v praxi například znemožňuje firmám, které jsou vlastněny offshore společností, dělat jakékoliv změny ve společnosti. Dříve stačilo, když offshore společnost udělila obyčejnou plnou moc na sepsání notářského zápisu. Dnes nově taková plná moc musí být sepsána formou notářského zápisu, což u firem z Belize, Seychelles apod. není dost dobře proveditelné. V takovém případě lze sepsat notářský zápis s výhradou – notář prohlásí, že nebyly splněny všechny předpoklady pro sepsání notářského zápisu, ale jak se k tomu bude stavět obchodní soud zatím není jasné.

Dalším nesmyslem je povinnost uvést ve stanovách akciové společnosti již při založení u notáře číslo účtu, na které bude splacen základní kapitál společnosti. Dosud byla praxe taková, že banka otevřela účet na základě notářského zápisu. Nyní tomu musí být naopak – nejdřív musí banka sdělit číslo účtu, pak teprve může notář sepsat notářský zápis s číslem účtu.

Máte-li zájem získat bližší informace týkající se nového Občanského zákoníku, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat…

Aktuality – co je nového u nás ve Společnosti pro Vás s.r.o.

1. 1. 2016 – poskytujeme sídla ve všech pražských částech – Praha 1 až Praha 10

U nás si sídlo vybere každý! Poskytujeme sídla ve všech pražských částech, od prestižní Prahy 1, až po Prahu 10. Dále nabízíme sídlo i v Kladně, Brně nebo Ostravě. Zejména doporučujeme naší sídlo v Praze 1 – Revoluční 1082/8. Je to prestižní adresa, naše firma zde má i kanceláře, takže o příchozí poště jste informováni ihned, a je možné si zde i pronajmout zasedací místnost!

1. 9. 2015 - rozšiřujeme náš tým

Náš tým posílila nová kolegyně, Olina, které má na starosti zejména správu našich virtuálních sídel – každý den informuje klienty o došlé poště, přeposílá klientům jejich poštu, a vyřizuje jejich další požadavky. Její další povinností je komunikace s úřady – živnostenský úřad, finanční úřad, obchodní soud.

1. 1. 2015 – nová služba „SPRÁVA WEBU“

Nově nabízíme službu „správa webu“, a to za cenu 5.000 Kč. V ceně je tvorba webových stránek, jejich roční správa a uveřejňování všech zákonem daných skutečností – pozvánky na valné hromady, aktuální kontakty na společnost, a další.

1. 1. 2014 – aktualizujeme všechny právní dokumenty

Od nového roku je účinný nový Občanský zákoník, a s ním řada dalších zákonů, které se týkají naší činnosti – například zákon o obchodních korporacích. Pro nás to v praxi znamená, že musíme předělat všechny naše dokumenty a sladit je s novou právní úpravou.