Přejít na hlavní obsah

Ready-made společnosti

design

Koupit ready made společnost je nejrychlejší způsob, jak začít okamžitě podnikat.

Ready-made akciové společnosti

Akciová společnost (a.s.) představuje právní formu, která je vhodná především pro realizaci větších projektů. Akciová společnost, která emitovala akcie na majitele (doručitele) poskytuje akcionářům zabezpečení anonymity vlastnické struktury.

Akcionáři ručí za závazky pouze do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech akcionářů. Námi nabízené ready-made společnosti a.s. mají základní kapitál 2.000.000,- Kč, který je 100% splacený. Při jejich koupi a následném podnikání tedy není riziko, že by akcionáři ručili za závazky společnosti svým majetkem. Majetek společníků a majetek společnosti je důsledně oddělen.

Akcionářem (vlastníkem) ready made a.s. se může stát jakákoliv osoba. K převodu akcií, narozdíl od převodu obchodních podílů v s.r.o., stačí jejich pouhé předání, tj. se změnami ve vlastnické struktuře společnosti nemusí být spojeny náročné formality.

Výhody koupě ready-made a.s.

  • prestižní forma podnikání
  • 100% splacený základní kapitál – společníci neručí za závazky společnosti
  • anonymita vlastnické struktury
  • převoditelnost akcií jejich předáním
  • možnost okamžitě podnikat a jednat jménem společnosti

Chcete si koupit ready-made společnost?

Kontaktujte nás