Přejít na hlavní obsah

Ready-made společnosti

design

Koupit ready made společnost je nejrychlejší způsob, jak začít okamžitě podnikat.

Výhody koupě již hotových společností

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak začít podnikat, je koupit si již hotovou neboli ready-made firmu. Okamžikem podpisu kupní smlouvy a formálního obsazení statutárních orgánů můžete jménem společnosti ihned jednat. Podnikat můžete ještě týž den, na zápis změn do obchodního rejstříku nemusíte čekat.

Ready-made společnost:

 • byla založena za účelem dalšího prodeje
 • je řádně zapsaná v obchodním rejstříku
 • doposud nevyvíjela žádnou reálnou obchodní činnost
 • má 100% splacený základní kapitál

Naše společnost trvale nabízí desítky ready-made společností (s.r.o., a.s. nebo SE) k okamžitému prodeji.

Chcete si koupit ready-made společnost?

Kontaktujte nás

Poskytované služby

 • organizace valné hromady za účelem realizace kompletních změn v prodávané společnosti:
  1. změna jednatele/člena představenstva, změna dozorčí rady
  2. změna obchodní firmy (pokud je klientem vyžadována)
  3. změna / rozšíření předmětu podnikání (pokud je klientem vyžadována)
  4. změna sídla (pokud je klientem vyžadována)
  5. další klientem požadované změny
 • vyhotovení veškerých nezbytných dokumentů a jejich revizi právníky
 • zajištění výpisu z rejstříku trestů
 • zajištění výpisu z katastru nemovitostí
 • ohlášení živností na živnostenském úřadě
 • registrace společnosti k DPH či k jiným daním
 • vyhotovení a podání návrhu na zápis změn společnosti v obchodním rejstříku
 • garance zápisu provedených změn do obchodního rejstříku