Přejít na hlavní obsah

Ready-made společnosti

design

Koupit ready made společnost je nejrychlejší způsob, jak začít okamžitě podnikat.

Ready-made evropské společnosti

Samotné založení evropské společnosti (SE) představuje nesmírně náročný, striktně regulovaný, administrativní proces, který (na rozdíl od s.r.o. a a.s.) vyžaduje existenci mezinárodního prvku. Akcionářem (vlastníkem) již existující ready made evropské společnosti (SE) se však může stát jakákoliv osoba. K převodu akcií, na rozdíl od převodu obchodních podílů v s.r.o., stačí jejich pouhé předání, tj. se změnami ve vlastnické struktuře společnosti nemusí být spojeny náročné formality.

Podobně jako u a.s. akcionáři evropské společnosti (SE) ručí za závazky pouze do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech akcionářů. Námi nabízené ready-made evropské společnosti (SE) mají základní kapitál 120.000,- EUR, který je 100% splacený. Při jejich koupi a následném podnikání tedy není riziko, že by akcionáři ručili za závazky společnosti svým majetkem. Majetek akcionářů a majetek společnosti je důsledně oddělen.

Evropská společnost (SE) nabízí zásadní výhodu, kterou s.r.o. ani a.s. nenabízejí, a to možnost přemisťování sídla společnosti libovolně v rámci EU. Je tedy možné přesunout sídlo společnosti z Prahy např. do Bruselu, aniž by bylo nutné existující společnost likvidovat a zakládat novou belgickou společnost. Tato skutečnost představuje nespornou výhodou zejména při daňové optimalizaci.

Evropská společnost (SE) má ve srovnání s a.s. mnohem menší nároky na personální obsazení orgánů společnosti, když k plnému obsazení orgánů evropské společnosti postačují dvě osoby (jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady), a to bez ohledu na počet akcionářů.

Výhody koupě ready-made SE

  • nadnárodní image
  • možnost přesunu sídla kamkoli v rámci EU
  • minimální personální požadavky na obsazení orgánů společnosti
  • srozumitelnost a důvěryhodnost pro zahraniční obchodní partnery
  • 100% splacený základní kapitál
  • při plně uhrazeném základním kapitálu společníci neručí za závazky společnosti
  • anonymita vlastnické struktury
  • převoditelnost akcií pouhým předáním
  • možnost okamžitě podnikat a jednat jménem společnosti

Chcete si koupit ready-made společnost?

Kontaktujte nás