Trở lại mục lục chính

Liên lạc

design

Trong trường hợp Qúi khách có nhu cầu về những dịch vụ của chúng tôi, xin Qúi khách hãy tin tưởng liên hệ với chúng tôi bất kỳ khi nào.

Tin thư của Qúi khách

Qúi khách hãy gửi cho chúng tôi yêu cầu cùng với thông tin liên lạc qua bản mẫu sẵn có dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc với Qúi khách ngay khi chúng tôi có thể.
 

Văn phòng của chúng tôi

Společnosti pro Vás SE

Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1

ĐT:+420 296 785 490
GSM:+420 775 588 338
Email:kontakt@spolecnostiprovas.cz

Địa chỉ gửi hóa đơn

Společnosti pro Vás SE

Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1

IČ:24137154
DIČ:CZ24137154