Trở lại mục lục chính

Công ty offshor

design

Công ty Offshor là công ty được thành lập và đăng ký trụ sở tại nước có chính sách thu thuế thấp, hay còn gọi là "thiên đường về thuế".

Công ty offshor là công ty gì

Công ty Offshor là công ty được thành lập và đăng ký trụ sở tại nước có chính sách thu thuế thấp, hay còn gọi là 'thiên đường về thuế'. Trong các nước 'thiên đường về thuế' khác nhau, thì mức thu thuế thu nhập và thuế chia lợi nhuận cũng khác nhau, nhưng mức độ thu thuế thấp hơn nhiều so với Cộng hòa Séc.

Việc tạo lập cấu trúc kiểu offshor, là lý tưởng về việc nộp thuế và đảm bảo bí mật thông tin về các thành viên là chủ công ty và cả tập đoàn.

Công ty chúng tôi cung cấp cho khách hàng không chỉ là việc chuẩn bị, thành lập công ty kiểu offshor (trường hợp lập công ty offshor 'theo mức độ') ở các nước 'thiên đường về thuế' (ví dụ như: đảo Síp, nước Anh, Hà Lan, đảo quốc Seychely, v.v….), mà còn xây dựng cấu trúc offshor cần thiết, cho việc nộp thuế tối ưu. Trong giá thành của việc lập công ty như trên đã có giá của việc cung cấp địa chỉ trụ sở công ty và các dịch vụ kèm theo tại nước đó.

Lợi ích của việc mua công ty offshor

  • Thuế thu nhập công ty mức thấp nhất
  • Thuế lợi nhuận cổ tức các thành viên công ty mức thấp nhất
  • Tính bí mật các thành viên chủ công ty
  • Chi phí hành chính cho hoạt động của công ty thấp
  • Có thể tạo lập cấu trúc offshor trong tập đoàn
  • Có tính chất quốc tế

Qúi khách có nhu cầu về công ty offshor?

Qúi khách hãy liên lạc cho chúng tôi