Trở lại mục lục chính

Những dịch vụ còn lại

design

Qúi khách hãy chọn những dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp.

Dịch vụ ủy nhiệm

Chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng của mình những cá nhân có trình độ vào vị trí thành viên của các bộ phận quản trịgiám thị, nhất là:

 • người đại diện s.r.o.
 • những thành viên hội đồng quản trị a.s.
 • những thành viên hội đồng giám thị a.s.

những dịch vụ liên quan tới việc cung cấp những cá nhân có trình độ vào những bộ phận quản trị hay giám thị của các công ty được cung cấp với mục đích:

 • bổ sung trong thời gian ngắn vào bộ phận tương ứng của công ty số thành viên theo đúng qui định của pháp luật
 • bổ nhiệm đầy đủ bộ phận tương ứng của công ty trong thời gian ngắn hạn và cả trong thời gian dài hạn.

Qúi khách có nhu cầu về những dịch vụ khác của chúng tôi?

Qúi khách hãy liên lạc cho chúng tôi

Những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

Bán và trợ lý tư vấn về vấn đề thành lập công ty không phải là toàn bộ những dịch vụ mà công ty chúng tôi cung cấp. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng trợ lý tư vấn tổng thể và rộng trong việc kinh doanh của khách hàng.

Thành lập công ty một cách thành công chỉ là bước đầu trên con đường đi tới sự thành đạt, mà tiếp sau đó còn hàng loạt những bước đi khác không kém phần quan trọng.

Công ty chúng tôi còn môi giới cho khách hàng những dịch vụ kèm theo:

 • thiết kế trang web
 • tư vấn về thuế
 • làm kế toán
 • tổ chức những phiên họp toàn thể
 • tư vấn về pháp lý
 • đại diện công ty để làm việc với các cơ quan hành chính và các cơ quan khác
 • dịch thuật các văn bản