Trở lại mục lục chính

Công ty Ready-made

design

Mua công ty ready made là phương thức nhanh nhất để bắt đầu kinh doanh ngay lập tức.

Ready-made là gì

Mua công ty đã được thành lập sẵn (công ty ready made) là phương thức nhanh nhất để bắt đầu kinh doanh ngay tức khắc. Ưu điểm của công ty đã được thành lập sẵn (công ty ready-made) là ở chỗ từ khi ký hợp đồng và chỉ định người đại diện / hội đồng quản trị, khách hàng có thể thay mặt công ty đàm phán thỏa thuận ngay lập tức mà không phải chờ ghi đăng ký vào danh lục thương mại.

Công ty đã được thành lập sẵn (Công ty ready-made) là:

 • công ty đã tồn tại và được đăng ký trong danh lục thương mại
 • với 100% vốn cơ bản đã đóng góp, nhưng
 • tới nay vẫn phát triển hoạt động nào
 • được thành lập với mục đích để bán lại

Công ty chúng tôi sẵn có hàng chục công ty đã được thành lập (công ty trách nhiệm hữu hạn (s.r.o.) hay công ty cổ phần (a.s.) hay công ty châu Âu (SE)) đã được chuẩn bị để chào bán ngay.

Qúi khách có nhu cầu về công ty ready-made?

Qúi khách hãy liên lạc cho chúng tôi

Những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

 • tổ chức phiên họp toàn thể với mục đích thực hiện những thay đổi tổng thể liên quan tới việc bán công ty:
  1. thay đổi đại diện / thành viên hội đồng quản trị, thay đổi hội đồng giám thị
  2. thay đổi công ty thương mại (nếu khách hàng có yêu cầu)
  3. thay đổi / mở rộng ngành nghề kinh doanh (nếu khách hàng có yêu cầu)
  4. thay đổi trụ sở (nếu khách hàng có yêu cầu)
  5. những việc khác theo yêu cầu của khách hàng
 • soạn thảo tất cả những văn bản cần thiết, có luật sư đọc duyệt lại
 • đảm bảo làm trích lục sổ ghi án (phiếu lý lịch tư pháp)
 • đảm bảo làm trích lục địa chính bất động sản
 • thông báo hành nghề tại sở kinh doanh
 • đăng ký công ty để khai thuế giá trị gia tăng hoặc các loại thuế khác
 • soạn thảo và nộp đề nghị đăng ký thay đổi công ty trong danh lục thương mại
 • đảm bảo đăng ký những thay đổi vào danh lục thương mại