Trở lại mục lục chính

Thành lập công ty

design

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (s.r.o.) hay cổ phần (a.s.) tại Cộng hòa Séc trong thời gian hiện nay có nhiều qui trình hình thức và mất thời gian mà có liên quan tới nhiều rắc rối.

Chúng tôi làm bước đầu cho Qúi khách

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (s.r.o.) hay cổ phần (a.s.) tại Cộng hòa Séc trong thời gian hiện nay có nhiều qui trình hình thức và mất thời gian mà có liên quan tới nhiều rắc rối.

Chúng tôi tin tưởng rằng thực tế này không là cản trở đối với việc kinh doanh của Qúi khách. Công ty chúng tôi luôn sẵng sàng cung cấp cho Qúi khách trợ lý toàn phần trong việc thành lập công ty theo những yêu cầu cụ thể của Qúi khách và đảm bảo đăng ký công ty của Qúi khách vào danh lục thương mại.

Trong phạm vi trợ lý cố vấn về việc thành lập công ty chúng tôi nhằm vào mục tiêu chuẩn bị một cách chuyên nghiệp và không có sai sót những văn bản cần thiết và đảm bảo đăng ký công ty của Qúi khách vào danh lục thương mại trong thời hạn ngắn nhất.

Qúi khách có nhu cầu muốn thành lập công ty?

Qúi khách hãy liên lạc cho chúng tôi

Những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

  • soạn thảo tất cả mọi văn bản cần thiết và có luật sư đọc duyệt lại
  • thông báo kinh doanh và đảm bảo làm trích lục kinh doanh
  • đảm bảo làm trích lục từ sổ ghi án (phiếu lý lịch tư pháp)
  • đảm bảo làm trích lục địa chính bất động sản
  • đăng ký khai thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, và các loại thuế khác
  • soạn thảo và nộp đê nghị ghi công ty vào danh lục thương mại
  • đảm bảo đăng ký công ty vào danh lục thương mại